Τα φάρμακα
ManDrugs.jpg

Μετά την επίσκεψη στο γριατρό γυρίζει στο σπίτι ο σύζυγος, με μία τσάντα γεμάτη φάρμακα. Πηγαίνει κατευθείαν και πετάει όλη την τσάντα με το περιεχόμενο στα σκουπίδια. Η γυναίκα του τον κοτάζει εμβρόντητη και του λέει:
- Μα τι κάνεις εκεί; Έδωσες τόσα χρήματα και πετάς τα φάρμακα;
- Γυναίκα, κοίτα να δεις. Πήγα στο γιατρό, τον πλήρωσα να ζήσει κι αυτός. Πήγα στον φαρμακοποιό, αγόρασα και πλήρωσα τα φάρμακα, να ζήσει κι αυτός. Ε, τελικά, τα πέταξα, να ζήσω κι εγώ!

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License