Επαγγελματική και συναφής δράση


Αικατερίνη Κεράστα
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας
Οργανική θέση ΠΕ-Βιβλιοθηκονόμων
Τηλ. 22610.89979
Email


Επαγγελματικοί ιστότοποι

[που διαχειρίζομαι και ενημερώνα σε τακτική βάση]
1500x500.jfif

Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς

Άλλοι βιβλιοθηκονομικοί ιστότοποι

Για τις Βιβλιοθήκες στο Youtube


Για τις Βιβλιοθήκες στο Internet Archive

Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License